وزنه گالوانیزه

وزنه گالوانیزه استاندارد بابت تراز کردن کابین و کادر وزنه وزنه های آهنی اغلبا دارای روکش بسیار نازکی ورق گالوانیزه دارد ، اما وزنه های شرکت آسانسور عماد دارای روکش محکمی از ورق گالوانیزه هست که باعث مقاومت وزنه ها در برار ضربه می باشد .

مشخصات مورد نظر:
مشخصات انتخابی شما :‌
قیمت :
از Infinity تومان - تا -Infinity تومان